Ta shin er ve gynsagh ram mychione breearyn as ro-vreearyn yn chiaghtin shoh as feddyn magh yn aght t'ad gobbragh ry-cheilley.