Ta shin er ve lhiah yn Iron Man ayns Baarle rish tammylt as yn chiaghtin shoh va kuse dy phaitchyn prowal cur Gaelg er yn chied duillagh jeh’n skeeal.
Feer vie dy jarroo!